Σύγχρονο Δικηγορικό γραφείο του οποίου οι συνεργάτες ειδικεύονται σε όλους τους τομείς του Δικαίου, γνωρίζοντες άριστα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Υπηρεσίες

 • Ποινικό Δίκαιο
 • Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα Υποδομής
 • Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων
 • Δίκαιο δημοσίων έργων
 • Δίκαιο δημοσίων προμηθειών
 • Δίκαιο δημοσίων υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης έργων, ΣΔΙΤ

Diamadopoulos © , Designed by Best Cybernetics