ΕΦΕΤΕΙΟ

 • Πρόεδρος Α! 2610 322246
 • Πρόεδρος Β! 2610 317743
 • Πρόεδρος Γ! 2610 336286
 • Εφέτες 2610 320473
 • Γραμματέας 2610 324808
 • Αρχείο 2610 324328
 • Διαχείρηση 2610 326031
 • Καθαρογραφή 2610 325235

Ποινικό Τμήμα:

 • Γραμματεία 2610 343500
 • Πολιτικό Τμήμα 2610 320780
 • Τμήμα Βουλευμάτων 343755
 • Τμήμα Προσδιορισμού 2610 346191

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ

 • Εισαγγελέας 2610 320940
 • Αντεισαγγελέας 2610 321834
 • Γραμματέας 2610 321728
 • Τμήμα Πενταμελ. Εφετ. & Κακουργιοδικείο 2610 327513
 • Τμήμα Τριμελούς Εφετείου 2610 327049
 • Τμήμα Διοικητικό 2610 325289
 • Τμήμα Επιμελητών 2610 315317

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

 • Γραμματεία 2610 314490
 • Γραμματείς Ποινικού 2610 330467
 • Γραμματείς Πολυμελούς 2610 324311
 • Αίθουσα Δικαστών 2610 324104
 • Βουλεύματα 2610 334077
 • Δημοσίευση-Δικόγραφα 2610 321597
 • Προσδιορισμός-Εταιρικά 2610 334197
 • Πτωχεύσεις 2610 323093
 • Tμήμα Αρχείου 2610 311753
 • Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων 2610 317531
 • Τμήμα Εκκαθάρισης 2610 330730

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 • Προϊστάμενος Εισαγγελέας 2610 313849
 • Εισαγγελέας 2610 336677
 • Αντεισαγγελέας 2610 323353
 • Πρωτόκολλο-Διοικητικό 2610 340557
 • Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών 2610 326712
 • Τμήμα Προσδιορισμού Μονομελούς 2610 312171
 • Τμήμα Ποινικού Μητρώου 2610 324408
 • Τμήμα Προσδ/ρισμού Τριμελούς 2610 341543
 • Τμήμα Διακίνησης Δικογραφιών 2610 318991
 • Τμήμα Κατηγορητηρίων 2610 339176
 • Τμήμα Μηνύσεων 2610 325879
 • Γραφείο Επιμελητών 2610 330853

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ

 • Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2610 275207
 • Γραμματεία Α! Τμήματος 2610 275762
 • Γραμματεία Β! Τμήματος 2610 220317
 • Τμήμα Βιβλιοθήκης-Νομολογίας 2610 623468
 • Τμήμα Καθαρογραφής 2610 624989
 • Tμήμα Α! Συνεδριάσεων-Προσδιορισμού 2610 624989
 • Τμήμα Β! Συνεδριάσεων-Δημοσιεύσεις 2610 220317

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

 • Προϊστάμενος-Πρόεδρος 2610 327291
 • Γραμματεία:Προϊσταμένη 2610 330669
 • Τμήμα Καθαρογράφησης Αποφάσεων 2610 344317
 • Τμήμα Προσδιορισμού 2610 343662
 • Λογιστήριο 2610 344317

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

 • Προϊστάμενος Πρωτοδίκης 2610 330474
 • Ειρηνοδίκης 2610 320883
 • Γραμματέας 2610 328655


ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ

 • Προϊστάμενος Γραμματείας 2610 313390
 • Προϊστάμενος Ποινικού Τμήματος 2610 314855
 • Γραμματεία 2610 338150
 • ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
 • Προϊστάμενος 2610 274804
 • Επιμελητές 2610 274804

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 • Προϊστάμενος 2610 275631
 • Γραμματεία 2610 224983
 • Δικαστικοί Αντιπρόσωποι 2610 276209
 • ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
 • Διευθυντής 2610 317020
 • Ταμεία-Αιτήσεις 2610 317022


ΦΥΛΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ

 • Tηλεφ. Κέντρο 2610 647253
 • Τμήμα Διοίκησης:
 • Γραμματεία 2610 647252


Τμήμα Οικονομικό:

 • Διαχειριστής 2610 647255
 • Γραφείο Εισαγγελέων 2610 647471
 • Αρχειοφυλάκιο 2610 647442
 • Εξωτερική Φρουρά:
 • Γραμματεία 2610 647251

Eλληνική Αστυνομία-Τροχαία
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 • Επιθεωρητής 2610 695301
 • Υπασπιστής 2610 695302

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Επιθεωρητής 2610 695300
 • Υπασπιστής 2610 695303

ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

 • Τηλεφ. Κέντρο 109, 133, 2610 695000-10
 • Αστυνομικός Διευθυντής 2610 226150
 • Υπασπιστής 2610 695202
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛ. ΕΡΕΥΝΩΝ 2610 695113-5
 • ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2610 695321
 • ΑΞ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2610 100, 2610 695333
 • R/T ΚΕΝΤΡΟ 2610 695332

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Διευθυντής 2610 695100
 • Υποδιευθυντής 2610 695101
 • Αξιωματικός Υπηρεσίας 2610 695131
 • Γραμματέας 2610 695102-3
 • Γραφείο Αλλοδαπών 2610 695110
 • Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων 2610 695181-2
 • ΔΙΩΞΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 2610 695162-3
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2610 695190-1
 • Α! ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ 2610 695046
 • Β! ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ 2610 695282
 • Γ! ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ 2610 695034
 • Δ! ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ 2610 695042
 • Ε! ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ 2610 695050
 • ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΓ.-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 109
 • ΑΣΤΥΝ. ΤΜ. ΤΡΟΧΑΙΑΣ 109
 • ΑΣΤΥΝ. ΤΜ. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ 109
 • ΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜΟΙ 2610 931203

Επιμελητήρια

 • ΑΧΑΪΑΣ 2610 274293
 • Τ.Ε.Ε. 2610 326020
 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 2610 222377
 • ΟΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2610 241183

Diamadopoulos © , Designed by Best Cybernetics